Veien til ny bolig

Veien fra drømmen om en ny bolig til ferdig hus synes kanskje lang og ukjent. Men vi er der for å gjøre det hele så enkelt og trygt som mulig, fra start til mål.

Første kontakt
Dere kikker på våre nettsider, bestiller katalog eller snakker med en av våre forhandlere.

Første møte
Dere er interessert i å bygge, har funnet noe av interesse eller vil vite mer. Det er da nyttig med et møte hvor dere kan fortelle om deres ønsker og krav til en ny bolig. Vi kan fortelle om hvilke muligheter som finnes og vi ser på løsninger etter deres ønske. Møtet er helt uforpliktende.

Tomtebefaring
Hvis det kan være aktuelt å få idéer og tips til løsninger ut ifra tomt og beliggenhet, så kan en tomtebefaring være på sin plass.

Tilbud
Vi kan nå komme med et tilbud. Dette vil omfatte både løsninger og pris. Vi går gjennom tilbudet i detalj slik at dere ser hva som inngår i prisen, hva som kan trekkes ut som egeninnsats og hva som må bestilles i tillegg.

Kontraktsmøte
Nå er tiden inne for å inngå en avtale. Vi forplikter oss til pris og leveringstid. Dere forplikter dere til å følge en betalingsplan og til tidsfrister for arbeider dere skal utføre selv. Forandringer på tegninger bør unngås etter dette tidspunktet.

Trekantmøte
Dette er en siste grundig gjennomgang av huset i detalj før vi bestiller materialer. Dere møter her byggelederen som blir en viktig kontaktperson videre gjennom prosessen.

Byggestart
Håndverkerne rigger seg til på byggeplassen og de første byggevarene kommer. Byggingen er i gang.

Kvalitetskontroll
Før vegger og tak kles igjen, møtes vi på bygge-plassen og går gjennom arbeidet som er gjort så langt.

Overtakelse
Huset er klart for innflytting. Vi går gjennom boligen sammen for å påse at leveranser og arbeider er utført i henhold til avtalen. Dere mottar nøkkelen til deres nye hus.

Ettårsbefaring
Ett års tid etter overtakelsen kommer vi på et besøk for å sjekke at alt er i orden eller om noe eventuelt må justeres.


Lønnsomme idéer

Egen bolig - en god investering
Investering i egen bolig er en betydelig satsing som påvirker familiens økonomi i lang tid fremover. Her er noen lønnsomme idéer det kan være vel verdt å vurdere:


Utnytt utleiemulighetene
Noen av våre husidéer har egen leilighet for utleie på permanent eller midlertidig basis, som kan gi gode og kjærkomne leieinntekter. Leiligheten kan normalt integreres i hovedhuset på et senere tidspunkt.

Uinnredet loft, sokkel eller kjeller
Gradvis utbygging og senere ferdigstilling av deler av boligen kan også være lønnsomt og fornuftig.

Egeninnsats er egenkapital
Nevenyttige som har tid og anledning til selv å utføre arbeidsoppgaver underveis i byggeprosessen, kan med slik egeninnsats redusere sitt kapitalbehov.